Als ik bedenk….

 

Als ik bedenk, Heer, hoe U hebt geleden,
voor mij dat grootse offer hebt gebracht,
dan wordt mijn hart zo eind’loos stil vanbinnen
en schijnt het licht in mijn verlaten nacht.
U geeft mij kracht om stil mijn kruis te dragen
en vijands listen moedig te weerstaan,
laat de hemelpoorten vol genade
als in een droom voor mij wijd opengaan.

Als ik bedenk, Heer, dat U hebt verwonnen,
zelfs toen geen mens dit nog voor moog’lijk hield,
dan heb ik lust de goede strijd te strijden,
word ik geheel met levensmoed bezield.
Omdat de nacht voor 't hemels licht moest wijken,
toen U een eeuwig leven aan mij gaf,
zal ik eenmaal glorierijk verrijzen,
is er geen dood, noch dreigt het duist’re graf!

Als ik bedenk, Heer, dat de derde dag reeds 
de tempel vol van luister was hersteld,
’t bange juk in eeuwigheid verbroken
en door Uw kracht de satan neergeveld,
dan straalt de zon vanuit de wijde hemel,
dan laat ik angst en zorgen achter mij
en gesterkt kan ik mijn weg vervolgen,
want wat ook komt, Uw liefde blijft nabij!

(liedtekst)

Frits Deubel

home