Thuis!


Ze hadden jarenlang hun kracht
als zendeling gegeven.
Nu gingen zij per schip terug
na een bewogen leven.
En met dezelfde reis voer ook
een grootvorst dezer aarde,
die zichtbaar de herinnering
aan 'n jachtpartij bewaarde.

Bij aankomst was het één groot feest.
De hofkapel blies juichend,
hun koning met zijn rijke buit
slechts roem en eer betuigend.
Alleen die twee, zij zagen niets,
trots 'n tijd aan God geschonken.
Er was geen comité voor hen
waar vreugdetonen klonken.

Bedroefd bad één van hen tot God:
"Heer, ik gaf al mijn jaren,
maar mocht helaas bij aankomst nog
geen enk'le dank ervaren!"
God sprak:"Je bent teleurgesteld
door al je welkomstdromen,
maar jij, mijn lief en dierbaar kind,
bent nog niet thuisgekomen!"

Frits Deubel

home