Een opdracht


Er is naar Gods beminden
een opdracht uitgegaan,
om met een hart vol liefde
naast anderen te staan,
te wijzen op het goede
waar men de weg niet ziet,
een schouder aan te bieden
in zorgen en verdriet.

Er is voor Gods beminden
een werktaak weggelegd,
gelijk de Heer het eenmaal
zo duid'lijk heeft gezegd
met deze schone woorden:
"Heb God lief bovenal,
uw naaste als uzelve!"
Dat het zo worden zal!

Er is aan Gods beminden
een hemel voorgesteld,
waar niet de kracht der groten,
maar van geringen telt.
Die nederig en stil zijn
verhoogt Hij in Zijn rijk.
Zo maakt Hij hen volkomen
aan 't beeld Zijns Zoons gelijk!

Frits Deubel

home