Maak u op!


Worden wij nog steeds bezield
door een gouden gloed van boven?
Brandt in ons het heilig vuur
van een kinderlijk geloven?
Heffen wij nog ons banier
als een vaandel van vertrouwen,
waar een ieder die het ziet
op kan leunen en kan bouwen?

De adrenalinestroom,
werkt hij nog om te getuigen
van de God waarvoor wij ons
elke dag deemoedig buigen?
Is de liefde nog de kracht
die ons stuwt met vreugd te dienen
en te spreken van de Heer
,
Hem, de grote Ongeziene!

Maak u op! Zo klonk ons lied,
als een antwoord op de woorden,
die zich als een vlammend schrift
diep in onze harten boorden.
Maak u op, nog is het tijd!
Strijd uw strijd vanaf de daken
om met waap'nen van de vreugd
and'ren in hun ziel te raken!

't Is de aangename tijd!
God vraagt helpers om te werken
en Zijn groots verlossingswerk
door uw arbeid te versterken.
Maak u op en word verlicht!
Dat zij in ons hart geschreven
en het laat ons, kind'ren Gods,
werken, strijden, dienen, leven!

Frits Deubel

home