De liefde


Wat is het dat haar zo beweegt
als engel te fungeren,
dat in haar meer dan zorgvol hart
de liefde laat regeren?
Ze draagt niet slechts haar eigen kruis,
maar tilt het ook van velen,
om zo de kracht die God haar geeft
met anderen te delen.

Ik denk dat diep in haar een stem
de lust schenkt voor haar willen
met alle aandacht die zij heeft
de diepste pijn te stillen.
Het is gewis een levenstaak,
die zij hier wil vervullen,
om als een engel Gods te zijn,
Zijn liefde te onthullen.

Maar God kent ook haar eigen strijd,
de smarten en de pijnen,
waardoor haar moed en levenslust
soms ongezien verdwijnen.
Dan zendt Hij stil een engel toe,
misschien wel in het kleine
en laat in haar verduisterd hart
het zonlicht helder schijnen!

Frits Deubel

home