Marco den Toom


Hij speelt de stukken van de hemel
en ieder stuk klinkt wonderschoon.
Hij plukt ze één voor één van boven
en strooit ze kwistig toon voor toon.
Zijn vingers rusteloos boetseren,
al vaardig knedend het klavier.
Hij bakt ze bruiner dan de bakker
en doet het ook nog met plezier.

Dit is niet zomaar iets gaan spelen,
dat reeds op notenbalken staat.
't Is op een juichtoon preluderen,
die hoger dan de wolken gaat.
Hij laat de luisteraar genieten
van klanken die hij ook pas hoort.
Een soort spektakel dat met verve
als vuurwerk aan de einder gloort.

Een fuga of improvisatie,
het blijft om 't even wat hij doet.
Je voelt gewoon dat er een stormhoos
van windkracht negen in hem woedt.
Kijk maar eens naar zijn voetgetrappel,
als 'n schreeuw vol muzikaliteit
en zie zijn hand die met extase
bezielend langs de toetsen glijdt.

Hier is de meester van het orgel,
zoals je dit maar zelden ziet.
Met kwinten, kwarten en octaven
jubelt hij uit het hoogste lied.
Pas
als zijn instrument gaat zwijgen,
de echo nog een naklank geeft,
heb je slechts lust Gods naam te prijzen
voor alles wat je hebt beleefd!

Frits Deubel

home

Voor een geweldig organist!