Bert Noteboom


Een organistenwonder
met meer dan een verblijd gezicht
en 'n lach die je gedachte
ver boven al je zorgen richt.
Zijn vingers glijden dwalend
langs alle toetsen van het bord,
als hij zijn gaven inzet
en het één groot muziekstuk wordt.

Met veel bezieling speelt hij
het ene na het and're stuk
en in mijn hart verschijnt er
iets van een ongekend geluk.
Hij juicht met zilv'ren pijpen
en een harthouten voetpedaal
in 'n echt niet te omschrijven
hartstochtelijke orgeltaal.

Zijn dissonanten worden
een lofzang die de aard ontstijgt
en alles in de ruimte
ineens een and're kleur verkrijgt.
De zwelkast nog slechts nauw'lijks
door hem in toom gehouden wordt,
als hij met beide handen
zijn geestkracht in de kerkzaal stort.

Er wisselt een toccata
ineens voor een omfloerst gebed
als Bert zijn handen tastend
op 't sidderend klavier neerzet.
Hier speelt geen mens, maar juicht iets
dat telkens verder, hoger reikt,
waardoor vandaag en morgen
de last van al mijn zorgen wijkt!

Frits Deubel

home

Voor een geweldig organist!