Het wonder!


Er is nog steeds het wonder,
dat soms ineens naar voren komt,
een nieuw geluid dat doorklinkt
als elke klank reeds is verstomd.
Misschien dat je soms wanhoopt
om alles wat je zo benauwt,
maar wie zegt dat het wonder
jou morgen niet wordt toevertrouwd?

Er is nog steeds het wonder!
Leef met die wetenschap maar voort.
Is het vandaag je dag niet,
misschien dat morgen 't wonder gloort.
Ga nu maar rustig slapen
en leg je moede hoofd dan neer.
Wellicht in zoete dromen
verschijnt dat stille wonder weer!

Er is nog steeds het wonder,
dat boven het verstand uitstijgt
en jou weer doet berusten,
waardoor je nieuwe moed verkrijgt.
En telkens als je twijfelt,
lees dan aandachtig dit gedicht.
Beslist dat het jou kracht geeft,
je blik blij naar de toekomst richt!

Frits Deubel

home