Ora et Labora!


Het "Ora et Labora"
laat zielen geest'lijk leven.
Het zijn de bronnen die zo
oneindig krachten geven.
De ware ademhaling
van 't goddelijke wezen
en d'arbeid aan Gods tempel
zijn als een snoer verweven.

Het "Ora et Labora"
betracht het alle dagen,
waar harten nog zo dikwijls
naar aardse zaken jagen.
Bid met een rein  geweten
en werk in het vertrouwen,
dat God daarmee je woning
tot een paleis wil bouwen.

Het "Ora et Labora"
laat het de drijfveer blijven,
die al je levenspaden
naar 't licht van God zal drijven.
Bid als een dankbaar kind en
werk dan als Gods beminde.
Het laat je steeds de weg weer
naar Zijn geheimen vinden!

Frits Deubel

home