De goede strijd!


Als strijder in Gods regiment
en eertijds geroepen met velen
om eens na een heilige strijd
de roemrijke zege te delen,
ga ik waar de liefde mij leidt,
getooid met de waap'nen van vrede.
Zeg nu eens zelf, wie durft niet zo
het strijdtoneel fier te betreden.

De vijanden vallen mij aan,
verderven, verminken, vernielen
op plaatsen waar duizenden reeds
ten prooi aan het ongeloof vielen.
Maar machtig staat God op de bres
en moedigt mij aan om te vechten.
Hij zal met Zijn wijsheid en trouw
de strijd in mijn voordeel beslechten.

Zo trek ik ten strijde met God,
heldhaftig, manmoedig, vertrouwend
en op het vijand'lijk gebied
Zijn heerlijke koninkrijk bouwend.
Zo ga ik weer iedere dag
't gevecht in de loopgraaf beginnen.
Ik weet dat de zege mij wacht,
want niets kan de liefde verwinnen!

Frits Deubel

home