Belijdenis


Ik kies voor U, mijn God
in heel mijn verd're leven,
U wil ik wat'k bezit
aan kracht en wijsheid geven.
Al ga ik door een dal
van duisternis en zorgen,
bij U ben ik voortaan
gelukkig en geborgen.

Ik kies voor U, mijn God,
wat mij ook zal gebeuren.
Zelfs als de afgrond dreigt,
de aard zal openscheuren.
Op U verlaat ik mij,
Uw woord wil ik bewaren.
Zo bouw ik, Heer, op U,
in stormen en gevaren.

Ik kies voor U, mijn God,
U wil ik trouw beloven.
Houd mij dan vast omklemd
en laat mij blij geloven,
opdat ik als Uw kind
steeds van Uw woord mag leren
en als ik eens verdwaal,
naar huis terug zal keren.

Ik kies voor U, mijn god,
in werelden die beven.
Laat mij daarom voortaan
mijn hart aan U slechts geven.
En als ik moede word,
wilt U mij dan weer sterken.
Zo wil ik elke dag,
Heer, in Uw wijngaard werken!

Frits Deubel

home