Een legioen van bidders!


Een legioen van bidders
staat elke dag paraat
en het geruis van beden
zacht door hun rijen gaat.
Ontelb're handen vormen
een brugdek dat veel draagt
en ieder paar bewogen
voor jou bescherming vraagt.

Een legioen van bidders
gaat smekend met je mee
door dalen, over bergen
en d'eindeloze zee.
Ze danken en ze juichen,
ze knielen smekend neer,
een onafzienbaar leger,
verzameld rond de Heer.

Een legioen van bidders
staat dag en nacht paraat,
een schaar die wond're sporen
van zegen achterlaat.
Verbind je met die velen
en sluit je knielend aan,
zodat ook jouw gebeden
voor hen ten hemel gaan!

Frits Deubel

home