Het weerzien!


Je mag de vreugd bezitten
dat er een weerzien wacht,
een samenzijn hierboven,
waar nooit meer dood en nacht
je leven zal bedroeven
door troosteloos verdriet,
omdat je saam herenigd
Gods liefdeswezen ziet.

Je mag de vreugd bezitten
dat daar geen einde is,
geen afgesloten toekomst
en dagelijks gemis.
Hierboven wacht een weerzien!
Leef er verblijd naar toe
en word het tijd'lijk wachten
op die jij mint, niet moe.

Je mag de vreugd bezitten:
Wij zullen samen zijn,
als alles is vergeten,
de smarten en de pijn.
Blijf daar maar steeds naar uitzien,
de dag, hij komt gewis,
dat na een heerlijk weerzien
de tranen zijn gewist!

Frits Deubel

home