Wat heb ik dat nodig!


Wat heb ik dat nodig,
te praten, te huilen
en zo eens gewoonweg
bij iemand te schuilen.
Ik zoek nog alleen maar
een mens die kan luist'ren
en dan slechts als antwoord
één woordje zal fluist'ren.

Wat heb ik dat nodig,
een engel van boven,
die weet wat het is om
intens te geloven,
hoe zwaar het kan blijken
om biddend te vragen:
"Heer, mag ik mijn kruishout
toch stil leren dragen!"

Wat heb ik dat nodig,
een God niet van verre,
die woont achter wolken
en verder dan sterren,
maar iemand die duid'lijk
weet wat het wil zeggen
vertrouwend je handen
in Gods hand te leggen!

Frits Deubel

home