Een streepje voor!


Ze hebben vast een streepje voor,
het kan gewoon niet missen.
Als God hen niet bijzonder mint,
zou ik me sterk vergissen.
Hij kent hun onverklaarbaar lot
en ziet hun blik naar boven.
Ze laten hun geloof in Hem
door niets en niemand roven!

Gebonden door lichaam'lijk leed,
gekluisterd aan hun pijnen,
zien zij Hem vol vertrouwen aan,
hoe zeer hun wonden schrijnen!
Daarvoor is er dat streepje voor,
Zijn aandacht voor hun smarten
en legt Hij al Zijn liefde neer
in hun beproefde harten.

Ze hebben vast een streepje voor!
O. God, mint al Zijn kind'ren,
maar dikwijls weent Hij met ze mee
als Hij hun kracht ziet mind'ren.
Dan spreidt Hij zegenend Zijn hand
en laat als Vader weten:
"Mijn lieve kind, Ik deel je zorg,
dat moet je nooit vergeten!"

Frits Deubel

home