Zwijg, mijn ziel!


Zwijg, mijn ziel, wees stil.
Luister wat God zegt.
Hij heeft zeker iets
voor je weggelegd.
Elke dag een woord
geeft je leven zin.
Zo ga jij met Hem
hier de hemel in.

Zwijg, mijn ziel, wees stil
als de stormwind woedt.
Luister in jezelf
tot je God ontmoet
en je binnenin
weer de vreugd ervaart,
dat Hij Zijn geheim
aan jou openbaart.

Zwijg, mijn ziel, wees stil
in je tranendal.
Boven wacht de berg
waar je komen zal,
weg van elk rumoer,
zoals Hij het wil.
Luister naar Zijn stem.
Zwijg, mijn ziel, wees stil!

Frits Deubel

home