Een lief'lijk geluid!
naar: Daar ruist langs de wolken.


Daar ruist langs de wolken een lief'lijk geluid
en allen die 't horen, zij juub'len het uit.
Het gaat over landen, veraf en dichtbij
en maakt de vermoeiden gelukkig en blij.
Jezus, Jezus, die naam vol pracht
heeft velen op aarde verlossing gebracht.

In 'n woelige wereld, vol dood en geweld,
waar 't leven van mensen welhaast niet meer telt,
waar angst en verschrikking de boventoon voert,
één lief'lijke naam nog zovelen beroert.
Jezus, Jezus, die naam straalt voort
en heerlijk zijn lichtstraal het duister doorboort.

Laat ons dan getuigen van Jezus die leeft,
opdat het aan ieder weer levensmoed geeft.
Door één woord vol geestkracht daalt 't wolkendek neer,
wordt hoorbaar het lief'lijk geluid van de Heer.
Jezus,Jezus, die naam vol pracht
brengt vreugde en vrede waar 't mensdom op wacht

Frits Deubel

home