Kijken naar helden!


Ik kijk vaak naar helden
die lasten meedragen
en vreugden verruilden
voor troostloze dagen,
die veel moesten missen,
een man, vrouw, een kleine,
maar toch nog zo rekbaar
en zorgeloos schijnen.

Ze gaan door de dalen
van talloze zorgen,
hun pijnen en smarten
door 'n glimlach verborgen.
Ze laten niet blijken
hoe zeer ze wel lijden
en soms zelfs in stilte
naar d'afgrond toe glijden.

Ze schijnen zo moedig,
hun gang is veerkrachtig,
maar graaf ik iets dieper,
volg ik ze aandachtig,
dan zie ik twee ogen,
die redd'loos verloren
één woordje van aandacht
en troost willen horen!

Frits Deubel

home