God is er altijd!


Een kind van God is nooit alleen,
geen uur, zelfs geen seconde.
God heeft de Zijnen wonderbaar
nog elke dag gevonden.
Hij houdt ze in Zijn liefde vast,
Zijn wijde vleug'len spreidend
en draagt ze door het diepste dal,
met Zijn ontferming leidend

Wanneer je denkt alleen te zijn,
blikt Hij reeds naar beneden
en wil met Zijn barmhartigheid
je eenzaam hart betreden.
Hij zoekt de ingang van je ziel
en komt zorgvuldig nader
als Een die al je pijnen voelt,
een liefdevolle Vader.

Hij kent de vraag die niemand hoort
en luistert vol erbarmen.
Is je gelaat van 't wenen nat,
spreidt Hij Zijn beide armen
en juicht je hart van louter vreugd,
dan lacht Hij uit den hoge.
Hij is jouw God, jouw Toeverlaat,
vol kracht en mededogen.

    Een kind van God is nooit alleen!
Dat woord zal altijd stralen
en als een kostelijk kleinood
je levensvreugd bepalen.
Het is de kurk waarop je drijft,
de kelk die je kunt drinken,
het licht dat in je dankbaar hart
als 'n zilv'ren ster blijft blinken!

Frits Deubel

home