Wees matig!


Wees matig met je woorden.
Denk na voor je iets zegt
en uitgesproken zinnen
in droeve harten legt.
Laat ze als balsem werken,
als zalf voor meen'ge wond,
die ondanks vele woorden
nog geen genezing vond.

Wees matig met je woorden
en spreek ze met gezag,
zodat je als Gods spreekbuis
iets lief'lijks zeggen mag.
Er is reeds veel gesproken,
maar weinig werd gezegd.
Slechts 't afgebeden woordje
iets in een ziel neerlegt.

Wees matig met je woorden
en smeek Gods krachten af,
omdat te kunnen spreken
wat Hij aan wijsheid gaf.
Soms zijn er schone woorden
die uit één klank bestaan
en toch als 'n heilzaam middel
in bange harten gaan!

Frits Deubel

home