Voor de voeten lopen!


We lopen God vaak voor de voeten
en zijn Hem soms een eind vooruit.
Wat wij zo nodig zeggen moeten,
komt er voordat we't weten uit.
We zouden beter kunnen zwijgen
en wachten tot Hij zelf iets zegt
of met Zijn vaderlijke wijsheid
in onze mond Zijn woorden legt.

We lopen God vaak voor de voeten.
En waarom niet eens nagedacht,
wat Hij op wondervolle wijze
al in ons leven heeft volbracht?
Hij vormde recht wat jaren krom was,
Hij maakte harde harten week
en liet zelfs kloven samensmelten,
doordat Hij naar beneden keek.

We lopen God vaak voor de voeten
en praten zelfs voor onze beurt.
We duwen tegen wolkenvelden,
die Hij met één hand openscheurt.
Maar als we nu eens even stil zijn,
met kinderpassen naast Hem gaan,
reikt Hij wel op Zijn eigen wijze
gewis het brandend antwoord aan!

Frits Deubel

home