Wie?


Wie huilt er met je mee,
bij wie ben je geborgen,
wie blijkt weer elke keer
een toevlucht voor je zorgen?
Wie is het die verstaat
je onbegrepen klachten
en wie heeft dan een woord
om pijnen te verzachten?

Wie gaat er door een hel
als jij vreest te verliezen?
Wie weet hoe zwaar het is
om nog voor God te kiezen?
Wie wanhoopt als jij staakt
met bidden en met vechten
en wie strijdt met je mee
om 't pleit nog te beslechten?

Ik weet niet wie't zal zijn.
Misschien een onbeminde,
die bij geen enkel mens
bewondering kan vinden,
maar met een hart dat trilt
omdat het ruw geslagen
hetzelfde smart'lijk lot
als jij hebt moeten dragen!

Frits Deubel

home