Leren zwijgen!


Zwijgen moet je leren,
zoals elke taal.
Spreken zonder woorden
is wellicht iets kaal,
maar je zegt er meer mee
dan met menig woord,
dat zich als een frase
hol in oren boort.

Zwijgen moet je leren,
zelfs van jongs af aan,
om zo meer de ander
duid'lijk te verstaan.
Als je ogen spreken
en je hart daarbij,
maak je zonder woorden
droeve mensen blij.

Zwijgen moet je leren.
't Is de schoonste taal
voor de vele zinnen
van een lang verhaal.
Oefen elke dag maar
tot je niets meer hoort
en je zonder klanken
elke taal verwoordt!

Frits Deubel

home