Asher


Hij, die gelukkig maakt!
Die naam werd hem gegeven,
opdat hij dienen zou
en slechts voor and'ren leven.
In Genesis genoemd,
uit een slavin geboren
om 'n zegen Gods te zijn
en Lea te behoren.

Die wonderschone taak
rust nu reeds op de schouders
van Asher,'t rijk bezit
van liefdevolle ouders.
Van hem zal kracht uitgaan,
zijn hart mag liefde dragen
en in volwassenheid
naar ware vrede jagen.

Hij, die van Jozua
verkreeg vruchtbare gronden,
die Asher heeft nu heil
aan Vaders hart gevonden.
Zoals in d'oude tijd
is ook zijn naam geschreven
om in onsterf'lijkheid
voor God, Zijn Heer, te leven!

Frits Deubel

home