Tastend!


Tastend wegen zoeken
waar het zonlicht gloeit
en de boom der liefde
fris en kleurrijk bloeit.
God verblijdend danken
dat zoiets bestaat,
Zijn ontferming daardoor
met jou verdergaat.

Tastend wegen zoeken,
waar je bent verdwaald
en ze toch nog vinden
voor de avond daalt.
Veilig in de schuilplaats
als de stormwind loeit,
want de boom der liefde
daar uitbundig bloeit.

Tastend wegen zoeken
als een hulp'loos kind
en dan zo ervaren

dat je wordt bemind.
't Is de boom der liefde
die zijn schaduw spreidt
en je ziel hervonden
naar de stilte leidt.

Frits Deubel

home