Gods erbarmen!


Gods erbarmen is oneindig
en zo groot als d'oceaan.
Hij kent alle woeste stormen,
die door moede harten gaan.
Waar wij mensen dikwijls vragen
naar 't waarom van veel verdriet,
is het God, ons aller Vader,
die de kleinste zorgen ziet.

Gods erbarmen is oneindig,
zelfs als men het niet meer weet
is Hij toch de ware Helper,
die de Zijne niet vergeet!
Hij schudt wellicht met Zijn hoofd en
neemt dan die bedroefde aan,
door Zijn beide vaderarmen
troostend om hen heen te slaan.

Gods erbarmen is oneindig.
Draag dat troostwoord in het hart!
In de diepste, zwaarste dagen,
in de onverwerkte smart.
Hij weet meer dan wij ooit weten,
weent zelfs mee nog in de dood
en geen oordeel zal Hij vellen,
want Zijn liefde is zo groot!

Frits Deubel

home