Een sprookje?


Jezus Christus als Gods Zoon!
Moet je dat geloven?
Is het niet een sprookjeszin,
'n fabeltje van boven?
En de wond'ren die Hij deed,
zijn die niet verzonnen,
net zo min als Hij
't kwaad heeft overwonnen?

Zo beent men de waarheid uit,
laat men alles zinken
en het water uit de bron
wil men niet meer drinken.
Het aloude woord van God
is een farce gebleken
en de stromen van Zijn Geest
werden droge beken.

't Is als eenmaal met de zoon,
die verloren dwaalde,
totdat de ontberingen
hem weer huiswaarts haalden.
En zijn vader wachtte reeds
met gespreide armen.
Wat is er een schoner iets
om je daar te warmen?

Frits Deubel

home