Bidden!


Zou dat nu wel schelen,
als je niet meer bidt?
Denk je nu toch werk'lijk
dat het daarin zit?
Is het niet alleen slechts
een formaliteit,
als je even stil bent,
tot gebed bereid?

Kijk, je vroeg natuurlijk
wel Gods wijze raad!
Is't niet jammer dat die
niet meer met je gaat?
En Zijn vaderzegen,
die hier welvaart bracht,
laat je die nu rusten,
dat zelfs weldoordacht?

Zou dat nu wat schelen,
als je bij elkaar
met gesloten ogen
en als vriendenschaar,
luistert wat de ander
voor jouw welzijn vraagt?
Kijk maar eens hoe ver vaak
zulk een zegen draagt!

Frits Deubel

home 

De gemeenteraad van Harderwijk heeft
besloten voor en na een vergadering
niet meer te bidden.