De oppervlakte


Niet zo aan de oppervlakte
naast de ander blijven staan,
maar een stukje verder, dieper
of zelfs tot de bodem gaan,
zoeken naar het onbekende
dat er ongetwijfeld is,
naar de nooit gevonden pijnen
van een onbegrensd gemis.

Graven, alsmaar dieper graven,
tot je de problemen vindt
en je priesterlijke opdracht
aan een groots proces begint,
van verzorgen en vertroosten
ieder mens die aandacht vraagt.
Dát is waarlijk "kind van God zijn",
als je zo je naasten draagt.

Niet zo aan de oppervlakte!
Daal maar naar de diepte af
met de onvervalste liefde
die God jou als werktuig gaf.
Mensen smachten naar een helper,
die gewoon iets dieper gaat
en een spoor van mededogen
en ontferming achterlaat!

Frits Deubel

home