Wolkenlagen


Ze kunnen soms ineens ontstaan,
de grijze wolkenlagen,
die troosteloos de grauwe kleur
van zorgen met zich dragen.
Zo is de lucht nog hemelsblauw
om plots'ling te verstrakken.
Één ondoordacht gebaar ziet kans
de vrede af te pakken.

Het lijkt of ieder steunpunt vliedt
en niemand ziet je wenen,
waar nu het onweer dreigt en eerst
de zon nog heeft geschenen.
Maar toch, mijn kind, na elke nacht
komt weer het licht naar voren
en zul je het verstild geluid
van vogelzangen horen.

De golfslag die het leven geeft
moet eb en vloed doormaken.
het is de kringloop die je ziel
met vreugd en leed zal raken.
Je komt er als herboren uit,
gesterkt door het vertrouwen
dat God soms iets verand'ren moet,
wil Hij weer verder bouwen!

Frits Deubel

home