Gewoon bijzonder!


Elk mens is gewoon bijzonder!
Door God eertijds uniek gemaakt,
toen Hij hem met Zijn handen
bij d'aanvang reeds heeft aangeraakt.
Hij schonk hem vele gaven,
een ieder naar de moog'lijkheid
die er in werd verborgen,
reeds in de vroege vormingstijd.

De een bezit veel liefde,
die heel het hart regeren doet.
Een ander is geduldig,
zelfs als de wilde stormwind woedt.
Er zijn er die met handen
meer kunnen dan een studiehoofd
en waar de een slechts twijfelt,
de ander moeiteloos gelooft.

Je ziet ze die gebogen
en zorgvol door het leven gaan
en anderen weer fluitend
voor elke barricade staan.
Kijk ook eens naar de gaven
van 'n begenadigd pianist.
Wat d'een groots heeft ontvangen,
de ander echt volledig mist.

Zo zal elk mens weer anders
en toch gewoon bijzonder zijn.
Bij d'een wordt 't kleine groter,
bij d'ander wordt wat groot is klein.
Slechts God weet wat wij waard zijn,
omdat Hij ons geschapen heeft.
Hij in een ieder schepsel
iets van Zijn wond're grootheid geeft!

Frits Deubel

home