Zijn luister!


In de stilte God verstaan
door de echo van Zijn stem
en je luistert ademloos
met je aandacht slechts naar Hem.
Dit is bidden op zijn schoonst,
als je zelf volkomen zwijgt
en je ziel in deemoed zich
need'rig voor Gods liefde neigt.

In de stilte God verstaan,
zachtjes luist'rend naar Zijn woord,
dat je zwijgend onderkent,
als een kind gewillig hoort.
      
Ook al mis je 'n opponent,
een bestrijder in 't debat,
er komt binnenin de rust,
die je tijdenlang niet had.

In de stilte God verstaan
door de echo van Zijn woord.
Zelfs geen zucht, geen droeve klacht
de serene rust verstoort.
Laat maar zo je Helper toe,
ook al bid je even niet.
't Is maar dat je vechtensmoe
in de nacht Zijn luister ziet!

Frits Deubel

home