Een gezicht


Geef het geloof een gezicht!
Draag het met verve naar buiten
door met een vriend'lijk gelaat
vensters vol vreugd te ontsluiten.
Jezus, de Heiland, Hij leeft!
Dat zal ons wezen bepalen
en als een heerlijk bericht
nu reeds ons leven omstralen!

Geef het geloof een gezicht!
Toon dat de Heer is gekomen.
Spreek niet alleen hoe't zal zijn
en in toekomstige dromen.
Zorg dat Zijn krachtbron in jou
mensen zal schragen en dragen.
Wat kan er kost'lijker zijn,
zo naar het erfdeel te jagen!

Geef het geloof een gezicht,
daarvoor heeft God ons verkoren!
Laat door je zegenend woord
and'ren Zijn liefdesstem horen.
Hij vraagt thans jou en ook mij
't beeld van Zijn goedheid te tonen,
zodat een elk om ons zegt:
"Daar kan slechts Jezus in wonen!"

Frits Deubel

home