Getuigen!


Getuigen is niet zeggen
hoe and'ren moeten denken.
Het is iets van Gods grootheid
je medemens te schenken,
vertellen hoe de Heer jou
met al je zwakheid leidde
en zeker eigen dunk en
hovaardigheid vermijden.

Getuigen is niet zeggen
hoe and'ren moeten leven.
Het is veel van je rijkdom
met gulle hand te geven,
royaal, ruimdenkend sprekend
je woorden aan te reiken
en op het grote Voorbeeld
dat God je gaf te lijken.

Getuigen is niet zeggen
hoe and'ren moeten werken.
Het is door 'n simpel woord
een naaste te versterken.
Vaak is de kracht gelegen
in knielen en in buigen.
Dat zijn de schoonste vormen
van woordeloos getuigen!

Frits Deubel

home