Een wonder!


Een wonder moet je zoeken,
niet wachten tot je 't ziet.
Want als je denkt, waar blijft het,
dan komt het meestal niet.
Het is de ene stap die
je zelf eerst zetten moet,
waarop je dan het wonder
in al zijn pracht ontmoet.

De stap over de railing
die Petrus eenmaal deed,
liet hem over het water
heenlopen, zo je weet.
Hij durfde te geloven
dat hem het water droeg.
Om 't wonder te beleven
was dat alreeds genoeg!

Een wonder moet je zoeken,
God laat het dan wel zien,
als moet je soms eens wachten,
een maand, een jaar misschien.
Maar 't komt, ik weet het zeker
van d'een op d'and're dag,
dat je door één klein stapje
't wonder aanschouwen mag!

Frits Deubel

home