Een oogst!


Mag ik zeggen wat oogst is?
Als de machten je bonden
en je ondanks de zorgen
't vaderhuis hebt gevonden,
als je mild kon vergeven
zij die kwaad van je spraken
en ze toch weer ruimhartig
liefdevol aan kon raken.

Mag ik zeggen wat oogst is?
Als je fel hebt gestreden,
uiteind'lijk onder tranen
innig God hebt beleden,
als je diep werd vernederd,
een gesprek niet mocht lukken.
om dan toch eens ruimhartig
voor de ander te bukken.

Mag ik zeggen wat oogst is?
Als je 't zaad ziet ontkiemen,
vruchten ontstaan, ondanks dat
regenvlagen je striemen,
als je dan voor zo'n wonder
stil, eerbiedig kunt danken,
is je oogstdag getooid met
rijpe, hemelse klanken!

Frits Deubel

home