John Propitius

Gemaakt voor een geweldige organist!

Hij speelt niet slechts met handen
maar ook met een beproefde ziel,
die in zijn moeizaam leven
in meen'ge diepe valkuil viel.
Gelouterd gaan zijn tonen
door velen die hem toegewijd
in elke akkoord bewond'ren,
dat hen al dromend opwaarts leidt.

Je hoort dat hier een schepper
iets doorgeeft van een hemelsfeer
in klanken die verstillen,
dalend vanuit den hoge neer.
Je voelt dat een verteller
verhaalt wat hij aan schoons bezit,
doordat hij groots, bezielend
in elke toon tot Vader bidt.

Zijn benen juichen mede,
majestueus laat hij ze gaan
als het klavier zijn geestdrift
en voetenwerk weet te weerstaan.
Zijn handen willen schreeuwen,
een dankgebed tot God gericht
en velen worden daardoor
boven het aardse uitgelicht.

Hier is een meester werkzaam,
al kleurend 't muzikaal palet.
Hier wordt n brok emotie
met verve juub'lend neergezet.
John, wil ons steeds verrassen
en blijf z in ons midden staan.
Jij laat voor die je horen
een stukje hemel opengaan!

Frits Deubel

home