Prediken!


Je kunt de schoonste dingen zeggen
uit 't oude, nieuwe testament.
Je kunt luid roepen tot een ieder
dat God jou als Zijn helper zendt.
Je kunt zelfs onderbouwd vertellen
de wond'ren eens door Hem gedaan
en toch nog vreugdeloos, mistroostig
de hoorders huiswaarts laten gaan.

Probeer iets van jezelf te geven,
je eigen worsteling en strijd
en dat het woord door God gegeven
soms zomaar uit je handen glijdt.
Doe maar niet flink en zo reusachtig,
laat zien dat jij niet feilloos bent
en zeker is er wel een hoorder
die daarin dan zichzelf herkent.

Je kunt de mooiste dingen zeggen,
doch zwijg eens voor je verdergaat
en laat maar zien dat jij een mens bent
die kwetsbaar voor de ander staat.
Wellicht dat er een hoorder opstaat
en zegt: "Ik weet wat je bedoelt.
Ik heb, wat jij mij wilde zeggen
vandaag diep in mijn hart gevoeld!"

Frits Deubel

home