Een kerstfestijn!


't Wordt weer, zoals and're jaren,
een verrukk'lijk kerstfestijn
met de allerfijnste spijzen,
haas, fazant of eens wild zwijn.
John is ingedeeld bij Wiesje,
Ger kan zeker wel naast An.
Maar, mag ik soms even vragen,
waar komt onze Heiland dan?

Het is vreemd, want juist om Jezus
vieren wij dit blijde feest
en bij heel veel kerstbanketten
is Hij er nooit bij geweest.
Er is blijkbaar niet veel ruimte
voor het boeiend kerstverhaal
en men spreekt na zoveel eeuwen
dikwijls wel een and're taal.

Bij het meeste kerstgebeuren
blijft de Heiland in Zijn stal
en is men helaas vergeten
dat Hij weldra komen zal,
niet meer als een kwetsbaar Kindje,
bij een zilv'ren sterrenpracht,
maar als onze Zaligmaker,
die verdrijft de duist're nacht.

Als w'ons aan de feestdis zetten,
houd de fraaiste stoel dan leeg.
Het zou toch ondenkbaar wezen,
als Hij daar geen plaatsje kreeg!
Laat Hem zeker niet ontbreken
op het vreugd'vol kerstfestijn.
Hij. die was en is en komt, zal
onze liefste Feestgast zijn!

Frits Deubel

home