Bidders


Je kunt ze met het oog niet zien,
de schaar van godsgetrouwen,
die lang voordat de zon opgaat
hun handen voor je vouwen.
Hun liefde, hun betrokkenheid
en hart'lijk medeleven,
ze zijn het die je weer de kracht
om door te vechten geven.

Ze bidden en ze worst'len reeds
voordat jij zult ontwaken,
omdat de pijnen van jouw hart
hen diep vanbinnen raken.
Ze zoeken je met 'n smekend woord,
door hechte trouw verbonden
en hebben jou, wat je niet weet,
in hun gebed gevonden.

Wees dus gerust, mijn lieve kind,
verbind je met de velen,
die in gedachten al je zorg
waarachtig met je delen.
En als je morgen vroeg ontwaakt,
zijn zij reeds ingetreden.
Vertrouw maar op de zegenstroom
van al hun stille beden!

Frits Deubel

home