Zijn beeltenis


Als we onze Heer verwachten,
straalt dat af van ons gelaat,
want de eenvoud van Zijn wezen
als weerspieg'ling met ons gaat.
't Is Zijn beeld dat wij reeds dragen,
ongekunsteld en oprecht,
waarmee wij de toekomst tonen,
die voor ons is weggelegd.

Als we onze Heer verwachten,
veel een toontje lager zingt
en de vrede die wij tonen
door de smalste kieren dringt,
want Zijn kracht zal in ons groeien,
omdat Hij in ons regeert
en door Zijn bezielend voorbeeld
ons de taal van boven leert.

Als we onze Heer verwachten,
doen we wat Hij van ons vraagt
en wordt uit ons hand'len zichtbaar
dat ons hart Zijn wezen draagt.
Niet alleen een wrd zal zeggen
dat Zijn komst ons hart verblijdt,
maar te wand'len met Zijn liefde
maakt ons voor die dag bereid!

Frits Deubel

home