Schaam je niet!


Schaam je niet om te getuigen
van de God die jou regeert.
Spreek vrijuit van de Verlosser,
die je van Zijn wijsheid leert.
Christenen zijn vaak bescheiden,
waar God hen graag spreken laat.
Praten over aardse zaken
beter dan getuigen gaat!

Er zijn elke dag momenten,
dat je zeker ruimte vindt
om je naasten te bewijzen
dat jij bent Gods dierbaar kind,
soms door enk'le wijze woorden,
d'and're keer door 'n stil gebaar.
Heel vaak kom je door te zwijgen
als een trooster openbaar!

Schaam je niet om te getuigen.
Ga maar waar de weg je leidt,
strooiend door een gulle glimlach
handen vol met vriend'lijkheid.
Toon eens dat je bent geroepen
om een licht bij nacht te zijn.
Maak Gods liefde telkens groter
en blijf zelf dan stil en klein!

Frits Deubel

home