Een terugblik


Ze hebben door de jaren heen
hun eigen boek geschreven,
met ied're dag een pagina
van een bewogen leven.
Er zijn gedeelten van veel vreugd,
maar ook van droevenissen,
omdat ze na een blijde tijd
het liefste moesten missen.

Er is een bladzijde waarin
hun trouwdag werd beschreven
en verderop zie ik een beeld
van nieuwgeboren leven.
Hun kind'ren groeiden allen op
met blijdschap en met zorgen,
maar samen als een fijn gezin
in 't ouderhuis geborgen.

Toen kwamen er de kleintjes bij
en oma ging weer leven,
zoals ze vroeger had gedaan,
zichzelf weer liefd'rijk geven.
Er was een wederzijds contact,
een band niet te beschrijven
en dikwijls zie je regels staan:
kon 't altijd maar zo blijven!

Nu zijn ze aan de avond toe
van een bewogen leven
en elke dag die werd doormaakt
is keurig opgeschreven.
Ze blaad'ren nog eens stil terug
en 't boek wordt dichtgeslagen.
Wat blijft is vreugd en dankbaarheid,
maar ook wel vele vragen!

Frits Deubel

home