Strek je hand uit!


Kerstfeest is ineens iets krijgen,
waar je niets voor hebt gedaan.
Het komt zomaar uit den hoge,
raakt je als in dromen aan.
Het verandert alles in je,
je weet niet wat er gebeurt,
als de hemel met een glimlach
in zijn volheid openscheurt!

Kerstfeest is het Kind ontvangen,
dat reeds eeuwen is beloofd.
Het is een geschenk van boven,
omdat God in jou gelooft.
Daarom geeft Hij je het schoonste
dat Hij in Zijn woning heeft,
opdat jij, bevrijd van schulden,
eeuwig met Zijn liefde leeft.

Kerstfeest is het woord: "Hier ben Ik!"
't Is twee armen om je heen
met de stem vanuit de hemel:
"Kind, Ik laat je nooit alleen!
Door Mijn Zoon kun je het weten
dat vanuit een schaam'le stal
al wat hunk'rend zucht naar vrede
als herboren leven zal!"

Kerstfeest is een heel groot wonder.
Grijp het met ontroering aan,
maar blijf dan niet werk'loos wachtend
bij die kleine kribbe staan.
Strek je hand uit naar de hemel,
reik haar naar je medemens,
toon dat Jezus ieder liefheeft,
want dat is Zijn diepste wens!

Frits Deubel

home