Ieder jaar!


We blijven ieder jaar opnieuw
in zilv'ren sterrennachten
bij Jezus staan, waar wij reeds vaak
Hem onze lofzang brachten.
De wijzen, ons vooruitgegaan,
zien wij rondom de kribbe
en samen met het eng'lenkoor
wij 't Kindeke aanbidden.

Het duurt misschien een enk'le maand,
dan komen and're dagen
die, druk en haastig als we zijn,
weer onze aandacht vragen.
De ster, de herders en het Kind,
ze worden weggeschoven.
We kijken links, we kijken rechts,
maar nauw'lijks nog naar boven!

Toch komt de Heiland daar vandaan,
om velen te ontmoeten.
Aan ons de vraag: staan wij gereed
Hem hart'lijk te begroeten?
Laat ons verwachtend en bereid
doen zoals eens de wijzen
en met geschenken in ons hart
reeds nu naar boven reizen!

Frits Deubel

home