Onze hemelkoning!


De geboorte van Gods Zoon
is door velen reeds bestreden
en het pad van christenzijn
wordt met voeten ruw getreden.
Langzaamaan verdwijnt de ster
en de eng'len met hun zangen.
Waar zijn wijzen nog bereid
de Verlosser te ontvangen?

En hierboven roept God op
tot een grotere bezinning.
Soms knielt er een enk'ling neer
en boekt Hij een overwinning.
Maar wat stoff'lijk is blijkt sterk,
men gelooft wat is voor ogen
en de Mammon trekt meer aan
dan de Vader in den hoge.

Is dan Jezus' komst vergeefs
voor zo menig mens gebleken?
Is men op de schaam'le stal
en de kribbe uitgekeken?
Laat ons toch met blij geloof
en een hart vol liefde tonen,
dat het hemels Koningskind
ieder schepsel wil bewonen!

Frits Deubel

home