Onze opdracht


Op die kleine wereldbol,
in het universum draaiend,
leven velen angstig voort,
grauwend en met wellust graaiend.
Ze vernielden met elkaar
wat een paradijs moest worden,
vechtend door de eeuwen heen,
als een nietsontziende horde!

Toch riep eens een mens: "Houd op!"
Door Zijn Vader uitverkoren.
Maar helaas ging deze roep
in een woest geweld verloren.
't Was een schreeuw om het behoud
van een troosteloze aarde,
die Hij
graag veranderd had
in een vredevolle gaarde.

Weinigen slechts volgden Hem,
kwamen op Zijn roepstem nader
en verstonden Zijn gebed:
"Dat zij allen één zijn, Vader!"
Met die opdracht gaan ze voort
waar ze worden uitgezonden,
te getuigen van het Kind,
dat in doeken werd gewonden!

Frits Deubel

home