Op weg naar Bethlehem


Velen zijn op weg gegaan
in deez' grijsomfloerste dagen
met de zwaar te dragen last
van hun ongeziene vragen.
In de velden van de nacht
zoeken zij het Kind van boven,
soms met twijfel in hun hart
of ze er nog in geloven.

Er is zoveel pijn geweest,
dat door niemand was te stillen,
beelden van veel oorlogsleed,
die nog in hun harten trillen.
Moedeloos en reddeloos
zien ze afgebranden straten
en ze zoeken naar de ster
of heeft die hen ook verlaten?

Ouders zijn hun kind'ren kwijt,
kinderen zijn wees geworden
en ze dolen her en der
als een opgejaagde horde,
roepend, schreeuwend om het Kind
dat in Bethl'hem is geboren.
Zullen zij het "Gloria!"
in hun leven nog wel horen?

God, probeer toch deze nacht
om de velen die zo strijden
met Uw zachte vaderhand
naar de kribbe te geleiden.
Als U echt almachtig bent,
laat de ster dan één keer lichten,
voor miljoenen mensen met
bange, troostloze gezichten!

Frits Deubel

home