Hét geloof!


Zal Hij hét geloof nog vinden
als de Heiland wederkomt?
Ik bedoel niet of de kerkzang
vroeg of laat geheel verstomt,
maar veel meer het stil vertrouwen,
dat een kind van God bezit,
als het zelf vernield, verslagen
toch nog voor de ander bidt!

Er vindt in de binnenkamers
zoveel plaats wat je nooit ziet
en de moegestreden zielen,
ach, die hoor je meestal niet.
Velen die oprecht geloofden
zijn ontgoocheld en berooid,
waar de vorst van deze aarde
niets dan twijfel heeft gestrooid.  

Ik zie ouders smart'lijk wenen,
want hun kind niet meer gelooft,
omdat elke vlam van boven
in het hart is uitgedoofd.
En weer and'ren die eerst zongen
van Gods vriend'lijk aangezicht,
houden voor diezelfde Vader
elke deur krampachtig dicht.

Heer, ik roep, ik smeek vol hartstocht:
"Leid ze allen naar Uw stal,
opdat niemand die verdwaald is
troost'loos achterblijven zal.
U hebt eenmaal toch gesproken:
Hef dan maar je hoofd omhoog!
Daarnaar willen wij ons richten,
kijkend naar de hemelboog!"

Frits Deubel

home