De lichtjes!


Laat de lichtjes schijnen
in je groene levensden
en zeg: ik ben blij dat
ik de goede Gever ken,
die mijn boom gevormd heeft
tot een luisterrijke pracht,
flonkerend voor and'ren
in de stille, heil'ge nacht.

Laat je takken groeien,
zo breed dat een ieder ziet
dat je aan de naasten
luwte en bescherming biedt.
Tooi al je versiers'len
met een goudgekleurde glans,
die aan de verdrukten
schenkt een nieuwe levenskans.

Laat je lichtjes stralen
in het midden van de nacht,
om de plaats te wijzen
naar waar de Verlosser wacht.
Geef je boom de schoonheid,
die dit feest van jou verlangt.
't Is pas kerstfeest vieren
als je zo het Kind ontvangt!

Frits Deubel

home